STREICHER SK, a. s.

Kompletné riešenia v oblasti strojárenskej výroby

V oblasti strojárenskej výroby naša spoločnosť ponúka realizáciu rozsiahleho množstva služieb, počínajúc projektovaním a konštrukciou, cez výrobu až po služby v oblasti údržby a servisu.
Prostredníctvom vysoko kvalifikovaného personálu a zdrojov skupiny STREICHER máme tak možnosť pri realizácii jednotlivých projektov využívať rozsiahle Know-how, ako aj najmodernejšie stroje a technológie.

Oblasť pôsobenia

Tlakové nádoby

Tlakové nádoby

Oceľové konštrukcie

Oceľové konštrukcie

Strojárenská výroba

Strojárenská výroba

Líniové stavby

Líniové stavby

Výrobné procesy

Výrobné procesy

Sie haben die für diesen Inhalt erforderlichen Cookies nicht aktiviert.

erforderliche Cookies aktivieren und Inhalt anzeigen