Technologické celky

V oblasti technologických celkov sa sústreďujeme na výrobu a montáž regulačných a meracích staníc plynu. Pre bezporuchovú prevádzku vykonávame po odovzdaní diela servisné prehliadky a údržbu.

 

Sie haben die für diesen Inhalt erforderlichen Cookies nicht aktiviert.

erforderliche Cookies aktivieren und Inhalt anzeigen