Stavebná výroba & Strojárenská výroba

Líniové stavby

V oblasti líniových stavieb nadväzujeme na skúsenosti, ktoré sme nadobudli počas nášho pôsobenia a ktoré je možné počítať už na desaťročia. Ku našim zákazníkom patria predovšetkým spoločnosti pôsobiace v odvetviach plynárenstva, ako aj iní dodávatelia energií.

V rámci líniových stavieb ponúkame nasledovné služby:

  • Projektovanie, konštrukcia, výstavba a servis plynovodných a vodovodných potrubí všetkých
    dimenzií a tlakových úrovní
  • Zváranie potrubí z kovových i nekovových materiálov
  • Skúšobné komory pre plynovody
  • Balónovanie potrubí
  • Plynovodné prípojky pre obyvateľstvo
  • Rekonštrukcie plynárenských sietí bezvýkopovými technológiami (Relining a Berstlining)
  • Tlakové skúšky a revízie vyhradených technických zariadení plynových

You did not activate the necessary cookies for this content.

activate necessary cookies and show content