STREICHER SK, a. s.
  • Stavebná a strojárenská výroba
  • Deutschland
  • English

Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice

STREICHER SK, a. s. už druhý rok realizuje prekládky plynovodov pri rozsiahlej modernizácií električkových tratí v Košiciach.

Zámer rieši modernizáciu častí električkovej trate, v rozsahu nahradenia zastaralých a opotrebovaných konštrukcií a modernizáciu infraštruktúry súvisiacej s prevádzkou električkovej trate.