Impressum

Označenie poskytovateľa podľa § 5 TMG a § 55 RStV

Prevádzkovateľom internetovej stránky je firma:

STREICHER SK, a. s.
Hruštiny 602
010 01 Žilina
Slovensko
Tel.: +421 41 5079-500
info@streicher.sk
www.streicher.sk

Akciová spoločnosť je
zapísaná na Okresnom
súde Žilina, dňa
22.12.2004, odd. Sa,
vložka číslo 10461/L

IČO: 36425851
IČ DPH: SK 2021928689
DIČ: 2021928689

Riaditeľ:
Boris Osadský


Autorské práva

Copyright 2023 STREICHER SK, a. s.

Všetky obsahy tejto internetovej stránky podliehajú autorskému právu a ostatným ochranným zákonom. Bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu STREICHER SK, a. s. nesmú byť kopírované, rozmnožované, ukladané alebo sprístupňované tretím stranám, ani menené, rozširované alebo použité na iných internetových stránkach. Niektoré obsahy podliehajú autorskému právu tretích osôb. Všetky logá sú ochrannými známkami príslušných vlastníkov práv.

STREICHER SK, a. s. si výslovne vyhradzuje svoje práva – predovšetkým autorské právo, právo na ochrannú známku a dizajn.


Vylúčenie zodpovednosti

Informácie a služby uvedené v tejto internetovej stránke boli zostavené s maximálnou dôkladnosťou a slúžia výhradne na informovanie návštevníkov.
Internetová stránka MAX STREICHER GmbH & Co. KG aA obsahuje odkazy (linky) na cudzie stránky, na ktoré MAX STREICHER GmbH & Co. KG aA nemá žiadny vplyv. Akákoľvek zodpovednosť a záruka MAX STREICHER GmbH & Co. KG aA ohľadom týchto tretích internetových stránok, obzvlášť čo sa týka aktuálnosti, správnosti, spoľahlivosti a úplnosti poskytovaných informácií, ako aj nezavírenosti prepojených stránok, je vylúčená.

Táto internetová stránka používa softvér s nasledovnými licenciami:

GNU General Public License (GPL), Verzia 2.0
http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html

Apache License, Verzia 2.0
www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

The MIT License (MIT)
https://opensource.org/licenses/MIT

SIL Open Font License (OFL)
scripts.sil.org/OFL