Ekologizácia - Akumulačná nádrž na teplo v Martinskej teplárni

Akumulačná nádrž bude slúžiť na vyrovnávanie rozdielov v odbere tepla.

Bude osadená v jestvujúcom objekte kotolne a jej objem bude 2900m3. STREICHER SK, a. s. pokračuje ďalšou fázou a síce osadením predkružených dielov a ich následným zvarením v objekte.