Prekládka VTL plynovodu DN300 Priemyselný park Nitra

Pri výstavbe Priemyselného parku Nitra, bol STREICHER SK, a. s. zhotoviteľom Prekládky VTL plynovodu DN300 PN25, v dĺžke takmer 6 km

Existujúci VTL plynovod DN300 prechádzal územím, ktoré bolo vyčlenené na výstavbu Priemyselného parku Nitra pre automobilku Jaguar Land Rover. Plynovod  bránil ďalšej zástavbe v tomto území, preto jeho prekládka bola nevyhnutná. Na stavbu VTL plynovodu bolo  použité vysoko frekvenčné zvárané potrubie (HFW-HFI) z ocele akosti L 290 (360) NE/ME-PSL2. Po sprevádzkovaní navrhovanej prekládky VTL plynovodu bol existujúci plynovod zrušený a následne vykopaný.