Rekonštrukcia RS plynu – areál Duslo a. s.

STREICHER SK, a. s. reguluje tlak zemného plynu v spoločnosti Duslo a. s.

Začiatkom roka 2018 sme uviedli do plnej prevádzky rekonštruovanú regulačnú stanicu zemného plynu. Rekonštrukciu RS plynu vyvolala historicky najväčšia investícia spoločnosti Duslo, výstavba novej výrobne čpavku Čpavok 4. Duslo, a. s. patrí k najvýznamnejším spoločnostiam chemického priemyslu na Slovensku a je súčasťou nadnárodného koncernu AGROFERT.

Parametre:
Q = 55.000 ÷ 80.000 Nm3/hod
tlak na vstupe: 4,6 ÷ 6,0 MPa    
tlak na výstupe: 4,55 ÷ 4,8 MPa
teplota plynu na vstupe:  11 °C
teplota plynu na výstupe: 30 °C