Výstavba vnútroštátnej prepúšťacej stanice Ardovo, Slovensko

STREICHER SK, a. s. bol zhotoviteľom stavby : „Výstavba vnútroštátnej prepúšťacej stanice Ardovo“

Vnútroštátna prepúšťacia stanica Ardovo, slúži na meranie a fyzické odovzdanie / prevzatie zemného plynu z prepravnej siete spoločnosti eustream, a.s. do distribučnej siete spoločnosti SPP – distribúcia, a.s. Súčasťou VPS Ardovo je  merací systém určený na plne automatizované meranie množstva a kvality prepraveného zemného plynu, ktorý pozostáva z meracích tratí DN300 vybavených ultrazvukovými plynomermi a ďalšími prístrojmi. Zároveň súčasťou VPS Ardovo je riadiaci systém s funkčnými vlastnosťami, ktoré zabezpečujú  spoľahlivú automatickú bez obslužnú prevádzku.

Parametre:
Q = 5.500 ÷ 150.000 Nm3/hod
tlak na vstupe: 4,2 ÷ 7,05 MPa
tlak na výstupe: 2,0 ÷ 4,0 MPa
teplota plynu na vstupe : 4,5 ÷ 35 °C
teplota plynu na výstupe : 20 °C