STREICHER SK, a. s.

Kompletné riešenia v oblasti strojárenskej výroby

V oblasti strojárenskej výroby naša spoločnosť ponúka realizáciu rozsiahleho množstva služieb, počínajúc projektovaním a konštrukciou, cez výrobu až po služby v oblasti údržby a servisu.
Prostredníctvom vysoko kvalifikovaného personálu a zdrojov skupiny STREICHER máme tak možnosť pri realizácii jednotlivých projektov využívať rozsiahle Know-how, ako aj najmodernejšie stroje a technológie.

Oblasť pôsobenia

Tlakové nádoby

Tlakové nádoby

Oceľové konštrukcie

Oceľové konštrukcie

Strojárenská výroba

Strojárenská výroba

Líniové stavby

Líniové stavby

Výrobné procesy

Výrobné procesy