Technologické celky

V oblasti technologických celkov sa sústreďujeme na výrobu a montáž regulačných a meracích staníc plynu. Pre bezporuchovú prevádzku vykonávame po odovzdaní diela servisné prehliadky a údržbu.