Tlakové nádoby

Ponúkame tlakové nádoby podľa Vašich požiadaviek (filtre, výmenníky, atď.) kompletne od návrhu, cez konštrukciu až po tlakové skúšky a uvedenia do prevádzky.