Oblasť pôsobenia

Výrobné procesy

Zakružovanie

Zakružovanie

Kovovýroba

Kovovýroba

Pieskovanie a lakovanie

Pieskovanie a lakovanie

Pálenie plazmou

Pálenie plazmou