Pálenie plazmou

Ponúkame pálenie plazmou na základe individuálnych požiadaviek v krátkych dodacích termínoch. Táto technológia slúži na presné tvarové rezanie výpalkov konštrukčných ocelí podľa STN EN ISO 9013.

Základné parametre:

  • Páliaci stroj Zinser 2315
  • Rozmer stola 2.000 x 6.000 mm
  • Maximálne hrúbky rezaných plechov v akosti S355:
    • Autogén: do 150 mm
    • Plazma: do 20 mm