Pieskovanie a lakovanie

Pieskovanie a lakovanie vykonávame podľa špecifických určených procedúr pod dozorom vyškolených zamestnancov.