STREICHER SK, a. s.

Know-how, skúsenosti a angažovanosť

V súčasnosti zamestnávame takmer 55 vysokokvalifikovaných zamestnancov, ktorých kompetencie a angažovanosť zabezpečujú vysokú kvalitu nami poskytovaných služieb a výrobkov. Vysoko kvalitné štandardy spoločnosti STREICHER SK, a. s. sú založené na schopnostiach pracovníkov. Kvalifikovaní odborníci, moderné zariadenia a zavedený systém riadenia kvality umožňujú firme poskytovať služby a výrobky spĺňajúce vysoké technické požiadavky. Vzhľadom k stabilite pracovnej sily a neustálemu zvyšovaniu kvalifikácie formou školení a odbornej prípravy má spoločnosť STREICHER SK, a. s. k dispozícii skúsených, vysoko kvalifikovaných pracovníkov, ktorí dokážu spoľahlivo a v stanovených termínoch zabezpečovať i náročné projekty. Vďaka medzinárodne pôsobiacej materskej spoločnosti majú naši zamestnanci veľké skúsenosti aj s prácou v zahraničných podmienkach.

Štruktúra zamestnancov:
Technickí pracovníci: 20 %
Obchodníci: 8 %
Majstri: 9 %
Kvalifikovaní robotníci: 55 %
Ostatní: 8%