STREICHER SK, a. s.

Vysoký štandard kvality

Našim zákazníkom garantujeme vysoký štandard kvality nami realizovaných výrobkov a služieb. Základom je náš integrovaný manažérsky systém, ktorý v sebe zahŕňa oblasť zabezpečovania kvality, bezpečnosť pri práci a ochranu životného prostredia.

V rámci nášho integrovaného manažérskeho systému sú stanovené priority, ktorými sa zaväzujeme poskytovať kvalitné služby s minimálnym dopadom na životné prostredie a v maximálnej miere zabezpečovať bezpečnosť našich služieb a produktov a s tým spojenú bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov, zákazníkov a tretích strán.