STREICHER SK, a. s.

Váš špecialista v líniových stavieb a strojárenskej výroby

STREICHER SK, a. s. patrí medzi významné podniky na Slovensku v oblasti líniových stavieb a strojárenskej výroby. K našim zákazníkom patria predovšetkým spoločnosti v oblasti energetického priemyslu, najmä z odvetvia plynárenstva.
V rámci týchto oblastí obchodnej činnosti spoločnosť ponúka kompletné spektrum činností počínajúc projektovaním, cez realizáciu projektov až po ich neskoršiu údržbu. STREICHER SK, a. s. zabezpečuje vývoj, projektovanie, výstavbu plynovodov, montáž, údržbu, servis vyhradených technických zariadení a produktov, ako aj výrobu a montáž oceľových konštrukcií a tlakových nádob.

So sídlom v Žiline a s pobočkou v Košiciach je STREICHER SK, a. s. partnerom, ktorý je pre zákazníkov dostupný v najdôležitejších mestách na Slovensku.

Akciová spoločnosť STREICHER SK je dcérskou spoločnosťou medzinárodne pôsobiacej MAX STREICHER GmbH & Co. KG aA so sídlom v Deggendorfe/Nemecko. Materská spoločnosť po celom svete zamestnáva viac ako 3 500 pracovníkov.

Medzinárodné a dlhoročné skúsenosti, vysoká kvalita produktov a služieb, ako aj technické know-how na vysokej úrovni a aktivity v oblasti vzdelávania zamestnancov zabezpečujú úspech spoločnosti.

STREICHER SK, a. s. kladie vysoký dôraz na manažment kvality, ako aj na ochranu životného prostredia. Pre zákazníkov, dodávateľov a zamestnancov je STREICHER SK, a. s. spoľahlivým, kompetentným a dôveryhodným partnerom.